menu
Word Lid
Vlaams Belang wint klacht: gemeente Mol mag niet communiceren in Turks en Arabisch

Vlaams Belang Mol wint een klacht tegen de gemeente Mol over een drietalige folder die verspreid werd. "Het gebruik van andere talen dan het Nederlands in officiële communicatie door de gemeente mag enkel in een aantal duidelijk afgelijnde uitzonderingen op de Bestuurstaalwetgeving. Daarvan was hier geen sprake. Daarom is de klacht van Vlaams Belang Mol ontvankelijk en gegrond."

Wat was er aan de hand?

Naar aanleiding van een inzamelactie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië zorgde de gemeente Mol voor de officiële communicatie van deze actie. Zowel online als in een gedrukte folder. Deze bestond uit drie talen: het Nederlands, het Turks en het Arabisch. De gemeente dacht dat dit wel kon, om op die manier zoveel mogelijk Turken en Syriërs bij de actie te betrekken. Het Vlaams Belang Mol legde daarop klacht neer bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) en won deze ook.

Wat is het probleem?

De gemeente Mol ging er foutief vanuit dat door de tekst eerst in het Nederlands te vermelden de rest van de communicatie in andere talen kon gebeuren. Maar daar liep het mis. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) verklaart: "Teksten die louter gericht zijn aan mensen in het kader van hun integratie mogen opgesteld worden in de taal van de betrokkene. Deze folder was echter aan iedereen van de gemeente gericht. Dat is een inbreuk op artikel 11, §1 van de Bestuurstaalwet dat zegt dat plaatselijke diensten, die in het homogeen Nederlandse taalgebied gelegen zijn, dienen te communiceren enkel en alleen in het Nederlands."

En wat nu?

Aangezien het evenement waar de communicatie voor diende al voorbij is, blijft het in dit specifieke geval tot een kennisname aan de gemeente Mol van de bestaande wetgeving (die ze zou moeten kennen). Om deze overtreding van deze specifieke wetgeving in de toekomst te voorkomen, zal het Vlaams Belang Mol deze bevindingen van het VCT doorspelen aan de gouverneur van Antwerpen. Zij zal dit op haar beurt bevestigen, waardoor de gemeente Mol voortaan geen drietalige folders meer algemeen zal kunnen verspreiden.

Conclusie

Onze Vlaams Belang-fractie is vanzelfsprekend blij dat onze klacht heeft bevestigd dat de taalwetgeving geen vodje papier is en dient nageleefd te worden door de gemeentediensten. Het is jammer dat een klacht bij het VCT nodig was om de gemeente Mol hierop te wijzen. Integratie begint bij het leren van onze Nederlandse taal. Door als overheid de taalwetgeving zélf te negeren, geef je aan nieuwkomers het foute signaal, namelijk dat integratie niet nodig is.

Bij deze werd bevestigd dat onze visie de enige juiste is: wie zich niet wil aanpassen keert maar beter terug naar zijn of haar land van herkomst!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF