menu
Word Lid
Moskee At-Atqwa krijgt geen erkenning: afkomst financiën en moskeeverantwoordelijken onbekend

89 geloofsgemeenschappen in Vlaanderen werden begin dit jaar erkend door de Vlaamse regering. 12 islamitische lokale geloofsgemeenschappen geraakten niet door de procedure, waaronder de moskee At-Taqwa in Mol. Na vragen aan bevoegd minister Somers weten we nu ook deels waarom.

Op 10 januari jongstleden raakte bekend dat moskee At-Taqwa in de Bergstraat in Mol geen erkenning krijgt van Vlaanderen. Dat betekent concreet dat deze moskee geen aanspraak maakt op subsidies die de provincie geeft aan geloofsgemeenschappen. Ook een salaris voor een imam, centen die dan weer van de federale regering komen, krijgt deze moskee niet.

De reden hiervoor is dat At-Taqwa de persoonsgegevens van de verantwoordelijken van de moskee niet heeft doorgegeven aan de bevoegde instantie. Men kan zich afvragen waarom die geheim worden gehouden. Bovendien blijkt dat ook de herkomst van de inkomsten voor de moskee niet werden bekendgemaakt bij de Vlaamse overheid evenmin als de jaarrekening(en). (lees hier de voorwaarden tot erkenning - met punten 67, §2, 6°, 7°, 8°, 9° en 10° van dit Erkenningsdecreet was At-Aqwa niet in regel)

"Wanneer blijkt dat moskee At-Aqwa bewust informatie achterhoudt voor de overheid over de afkomst van financiële middelen en wie de moskeeverantwoordelijken zijn, dan zal het Vlaams Belang niet nalaten actie te ondernemen!"


Het wekt op zijn minst de indruk dat de mensen achter moskee At-Taqwa niet zuiver bezig zijn. Met onze Vlaams Belang-fractie dienden we vandaag dan ook een aantal schriftelijke vragen in bij het Molse gemeentebestuur. We moeten nagaan waar deze weigering tot erkenning vandaan komt en in hoeverre de gemeente Mol nog contacten onderhoudt met de moskee.

Mocht blijken dat er inderdaad crimineel geld in omloop is om de moskee te financieren, dat er buitenlandse invloeden zijn of andere zaken spelen waarover de moskeeverantwoordelijken cruciale informatie achterhouden voor de overheid, dan is enkel het verdwijnen van deze geloofsgemeenschap in Mol aan de orde! Het Vlaams Belang zal dit nauwgezet blijven opvolgen en indien nodig actie ondernemen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF