menu
Word Lid
Mol communiceert in Turks en Arabisch: Vlaams Belang dient klacht in bij VCT

De gemeente Mol organiseert, in samenwerking met een aantal verenigingen en moskeeën, een buffet ten voordele van de slachtoffers na de aardbeving in Syrië en Turkije. Daar is op zich uiteraard niets mis mee. Er vallen ons echter enkele praktische zaken op waar het gemeentebestuur enkele rode lijnen overschrijdt.

Om te beginnen de moskeeën. Over de At Taqwa-moskee stelden we recent nog schriftelijke vragen, omdat deze moskee niet erkend wordt door de Vlaamse regering. De reden hiervoor is dat de verantwoordelijken achter deze moskee geen persoonsgegevens doorgaven en ook de afkomst van de financiële middelen is onbekend. De vraag stelt zich dus wat deze moskeegemeenschap te verbergen heeft.

Tegen de Aya Sofia-moskee op haar beurt organiseerden we een tijd geleden een succesvolle betoging omdat deze tot het Diyanet-netwerk behoort en bijgevolg onder rechtstreekse invloed staat van Turkije en Erdogan. De staatsveiligheid gaf eerder al negatief advies over dit netwerk, maar dat wordt door de gemeente Mol straal genegeerd.

Taalwetgeving met de voeten getreden

Een ander punt dat ons meteen opvalt is de manier van communiceren van de gemeente Mol. De communicatie gebeurt namelijk in het Turks en in een Arabische taal. Dit druist volledig in tegen de taalwetgeving. Deze heeft het territorialiteitsprincipe grondwettelijk verankerd: het principe dat op een afgebakend territorium één enkele taal de officiële taal is. De gemeente mag daar in dit soort van communicatie niet van afwijken.

"Volgens het grondwettelijk territorialiteitsbeginsel mag de overheid in haar relaties met een burger alleen gebruik maken van de officiële taal van het gebied waarin de woonplaats van die burger ligt. De taal die moet worden gebruikt, hangt dus niet af van de plaats waar de overheid gevestigd is, maar van de plaats waar de overheid haar bevoegdheden uitoefent."

Klacht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

We onderstrepen nogmaals dat een benefiet, een buffet, een zangavond of kienavond ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië geen onderdeel uitmaken van debat voor het Vlaams Belang. Dat neemt niet weg dat enerzijds een samenwerking van de gemeente Mol met schimmige moskeeën voor ons niet kan.

Anderzijds mag de taalwetgeving niet ondergeschikt zijn aan het doel van de communicatie. Daarom zal onze afdeling klacht indienen bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), waarna we ervan overtuigd zijn dat de gemeente, indien ze dat nog niet gedaan heeft tegen dan, haar communicatie zal moeten aanpassen.

Ondersteuning van de slachtoffers: zeker en vast, overtreding van wetten en samenwerking met illustere moskeeën: resoluut neen!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF